Op woensdag 1-2-2012 is er een volgend overleg geweest over de verdere samenwerking tussen de parochies en de nieuw te vormen federatiewerkgroep.

In deze werkgroep voor uitvoering van de federatie hebben namens de nicolaasparochie plaats genomen: de vice voorzitter Mw Anneke Hooymans en Dhr Gerard van de Broek. We houden u op de hoogte  lees verder via deze link

120205

Op maandag 16-1-2012 zullen de toekomstig samenwerkende parochiebesturen elkaar weer ontmoeten in de parochie van de Jozefkerk in Zuidhorn om verder te spreken over het vormgeven van de samenwerking. U wordt op de hoogte gehouden.

120115

 Beslissing van de Bisschop omtrent de indeling van de parochies in het Bisdom

De brief van de bisschop over de samenvoeging van de parochies in het Bisdom Groningen-Leeuwarden: klik hier om de brief te downloaden.


 111126 

De Walburgnotitie

Na de voorlichtingsbijeenkomst voor de parochie in juni 2011 willen wij U graag informeren over de huidige stand van zaken rondom de samenwerking met de 4 parochies in onze directe nabijheid.

Deze walburgnotitie is aan de bisschop gezonden. De tekst van deze notitie kunt u hier lezen.


110710 

Top