Van harte welkom op de pagina voor kinderen en jongeren

 

De werkgroep Kind in Kerk (KIK) organiseert eenmaal per maand een activiteit waarbij kinderen van de basisschool betrokken worden. Dit kan een gezinsviering zijn of een viering met een kindernevendienst of een viering waarbij het kinderkoor en andere kinderen een rol hebben.

Ook organiseert de werkgroep KIK op vier zondagen in de Adventstijd en Veertigdagentijd een kindernevendienstproject tijdens de vieringen. Onderstaande foto's geven een impressie.
Alle activiteiten van de werkgroep KIK worden vermeld in het parochieblad Vierkant (ook aan te klikken via het tabblad 'nieuws') en in de nieuwsbrief van de Nicolaasparochie die maandelijks achterin de kerk ligt.

150712

-------------------------------------------------

 

 

Kruis van klei.

  303014

----------------------------------
 

Eerste zondag: 

Op de adventskrans brandt de eerste kaars

------------------------

Het project van de kindernevendienst ter voorbereiding voor Pasen

020313

-----------------------------------------------------------------------------------------

 

Op zondag 20 januari 2013 was er het verhaal van de bruiloft in Kanaan. Daarbij werd water in wijn veranderd door Jesus.

De Kinderen die mee hebben gedaan met de kindernevendienst hadden het verhaal prachtig uitgebeeld.

 

200113

-----------------------------------------------------------------

   

 4e zondag: In verwachting

 

231212

------------------------------------------------

kijk ook eens op de website voor jongeren

Na de Viering van Pasen natuurlijk eieren zoeken!!

Kijk hiervoor ook op de Facebook pagina

 

De viering van Maria Lichtmis was een groot feest samen met o.a. het Kinderkoor

 

 

 

 

Wil je mee gaan doen als misdinaar: kijk eens wat je samen met de pastor mag doen

 

 

Top