'Niet zomaar een dak' is de titel van het jubileumboek over de H.Nicolaaskerk in Haren. Het boek beschrijft de voorgeschiedenis, de realisatie en het gebruik van het kerkgebouw en de mensen die er in de periode 1959 – 2009   hun stempel op hebben gezet. Naast de vele zwart-wit foto’s in de tekst is er in dit 128 pagina's bevattende boek een kleuren katern van 16 pagina’s toegevoegd. Er wordt o.a een wandeling beschreven door de kerk met een aantal hoogtepunten in het interieur.

 

 

 Tekst over de inzegening van de kerk door Mgr. Nierman 6-9-1959.

Doorzicht vanuit de doopkapel

U kunt een exemplaar van het jubikeumboek via de website bestellen. Graag via het e-mailadres van het parochiesecretariaat: secretariaat@nicolaasparochie-haren.nl  Naast vermelding van het aantal exemplaren jubileumboek ook graag uw naam en adres vermelden.

Bij bestelling via de website wordt het boek verzonden na ontvangst van het bedrag van € 10,- op bankrekening 21.09.55.813 t.n.v. de penningmeester van de H. Nicolaasparochie te Haren onder vermelding van naam en opmerking: jubileumboek.

NB. Mensen woonachtig buiten Haren / Eelde-Paterwolde dienen € 2,50 extra aan verzendkosten over te maken.

Het boek wordt U dan zo snel mogelijk toegezonden.

 

Update 120909

Top