Persoonlijke geloofsbelijdenissen van de jongeren

die hebben meegedaan aan de vormselvoorbereiding

De vormselplechtigheid begint met het samen uitspreken van de geloofsbelijdenis. Daarna volgt het gebed om de Geest met handoplegging en de zalving met chrisma.

Het vormsel is een bevestiging van het doopsel. Ik leg het zo uit: Je ouders hebben ervoor gekozen je te laten dopen. Kies je voor het vormsel dan zeg je: ‘Ja, ik vind het goed dat ik gedoopt ben’.

Door mee te doen met het vormsel en door het ontvangen van dit sacrament zeg je ook dat het geloof een positieve en inspirerende betekenis voor je heeft. Het vormsel is natuurlijk geen eindpunt. Als 15- of 16-jarige is je ontwikkeling niet af. Er ligt nog zoveel open om te ontdekken. Eigenlijk geldt dit voor ieder mens. Niemand zal ooit zeggen: ‘Nu is mijn leven af en weet ik alles’. Datzelfde geldt ook voor het geloof. Gaandeweg je leven leer je wat geloof voor jou betekent, hoe het jou inspireert en hoe het in jouw leven doorwerkt.

De jongeren hebben nagedacht over wat zij nu geloven en daar hebben ze een persoonlijke geloofsbelijdenis over geschreven die u hieronder aantreft.

pastor Peter Vos

 

Lianne

Ik geloof in God die van mensen houdt.

Hij is bij je als je verdriet hebt maar ook als je vrolijk bent.

Ik geloof dat God naar mij luistert als ik hem iets wil vertellen.

Bij God is het veilig.

Hij heeft plaats voor ieder van ons in zijn hart.

Wie je ook bent arm, rijk, jong, oud, zwart of blank.

Hij zou er altijd zijn.

 

Pieter

Ik geloof in één God.

Ik geloof dat Jezus de rechterhand van God is en dat hij niet dichterbij ons staat omdat hij al dood is.

Ik geloof in God die er voor mij is als ik hem nodig heb.

Ik geloof in Jezus die bestaan heeft en goede dingen gedaan en gezegd heeft.

Ik geloof er in dat je na je dood bij je familie en vrienden bent.

Ik geloof dat je het geloof nodig hebt in moeilijke tijden.

Ik geloof dat een kerk of Kathedraal de beste plek is om met God te praten.

Ik geloof dat de paus het dichtst bij god staat omdat hij zijn hele leven er voor geeft.

 

Elise

Ik geloof in God, een kracht die overal aanwezig is en altijd bij ons is.

Ik geloof in Jezus Christus, die een leven heeft geleid, wat voor veel mensen een voorbeeld is. Hij genas zieken en zorgde voor vrede. Hij werd gekruisigd en is opgestegen naar de hemel. Nu ziet hij over ons en wij lezen nog steeds zijn verhalen.

Ik geloof in de maagd Maria, moeder van Jezus, die aan vele mensen verscheen en hun kracht en hoop gaf.

Ik geloof in de hemel, een plek waar mensen na hun dood heen gaan en gelukkig kunnen zijn, zonder dat ze hun zorgen die ze op aarde hadden meenemen.

Amen.

 

Ward

Elke dag zie ik dingen die mijn geloof in God doen wankelen. Toch blijft mijn geloof in God bestaan. Want ik zal altijd in God geloven, omdat ik vaak zijn aanwezigheid voel.

Ik geloof in Jezus Christus. Dankzij hem weet ik dat je nooit moet opgeven om op de juiste manier te handelen en te leven als een goed mens.

Soms zie ik dingen die onverklaarbaar zijn. Dat zijn de dingen waarvan ik denk dat het Gods werk. Ik vind dat elk mens recht heeft op een goed en vredig leven. Want zo zou God het volgens mij ook willen.

 

Francien

Ik geloof in God die er is voor de mensen

Waar mensen steun en troost bij kunnen vinden

En de hemel waar alle overleden mensen

rust en vrede vinden bij God

Ik geloof in Maria dat zij als een moeder over ons waakt

Samen met God, Jezus en de engelen

Amen.

 

Emmy

Ik geloof in een God

die er altijd voor je is, 

in goede en slechte tijden,

die je steunt wanneer je het moeilijk hebt

en die je laat geloven in je eigen kunnen.

Ik geloof in Jezus Christus, zijn zoon,

die mensen de schoonheid 

van naastenliefde leerde kennen,

die je leerde over het goede en het kwade

en die je leerde om verder te kijken

dan alleen de buitenkant.

Ik geloof in de heilige geest,

die in ieder verborgen zit,

bij de een wat dieper dan bij de ander,

maar die altijd aanwezig is,

en zal zijn.

En ik geloof in de mens,

die mag genieten van de mooie dingen,

mag treuren om de dingen

die het leven lastiger doen lijken

en die het leven mag leven 

wat God heeft geschapen.

Amen.

 

Romeé

Ik geloof in God en Jezus,
die het beste voor de wereld voor hadden,
en de mensen beter wouden maken.

Ik geloof in Adam en Eva,
die de eerste mensen op aarde waren,
en uit de aarde gemaakt werden.

Ik geloof in Noach,
die alle kwaadheid weg wou spoelen,
en zo de wereld beter wou maken.

Ik geloof in Josef,
die de dromen kon voorspellen,
en zo de wereld zou behoeden voor een hongersnood.

En ik geloof in Mozes,
die zijn volk uit Egypte redde,
en ze veilig bracht naar het beloofde land.

 

Eline

Ik geloof in God.

Dat hij redenen heeft voor al zijn doen en laten.

Dat hij mensen helpt een hendel te vinden, als alle deuren sluiten.

Ik geloof in Maria.

Dat zij waakt over de mensen die het het moeilijkst hebben.

Dat zij een lichtpunt is voor mensen die in het donker leven.

Ik geloof in de Heilige Geest.

Dat hij schuilt in ieder mens,

en hun leidt door het leven.

Dat hij mensen ervan behoudt het verkeerde pad te kiezen.

Ik geloof in geloven.

Dat het mensen kracht en steun biedt,

als al het andere wegvalt.

Dat het je helpt door te gaan, als alles misgaat.

Ik geloof in elkaar.

Dat wij elkaar helpen de lasten van anderen te lichten.

 

Johan Bekker

Ik geloof in God, de almachtige vader;

En zijn zoon, Jezus Christus;

En in zijn lijden, die hij bij zijn kruising heeft ondergaan;

En in zijn wederopstanding;

En in zijn verrijzing naar de hemel;

Ik geloof in de heilige geest, die op ons neergedaald is;

Om ons voorspoed en geluk te brengen;

Om ons bij te staan, in de bittere tijden;

Ik vertrouw in de lessen die Jezus Christus ons gegeven heeft;

En in Maria, de eeuwige maagd, die onze redder leven gaf;

Ik geloof in de kracht van het gebed, waarmee wij ons tot onze schepper wenden;

En dat onze gebeden tot verhoring komen;

Ik heb vertrouwen in het Christelijke geloof, dat ons helpt in het dagelijks leven.

 

Karlijn

Ik geloof dat alle mensen gelijk zijn,

Dat elk mens goede en minder goede kanten heeft.

Dat we elkaar moeten respecteren zoals we zijn

Dat je pas gelukkig wordt als je ook jezelf accepteert zoals je bent

Dat je goed moet zijn voor anderen

Dat je bij alles wat je doet moet luisteren naar jezelf

En dat als je iets wilt bereiken je er zelf voor moet werken, en daar ook zelf verantwoordelijk voor bent.

 

Casper

Ik geloof in mezelf, in mijn manier van omgaan.

Ik geloof dat ik ver kan komen met wat ik wil.

Ik geloof in god, dat hij de wereld heeft geschapen.

Ik geloof in mijn vrienden, dat ze altijd eerlijk zullen zijn.

Ik geloof dat je moet geloven.

 

Annelot

Ik geloof in praten,

Ik geloof in huilen,

Ik geloof in lachen,

Ik geloof in bidden,

Ik geloof in mensen,

Die naar mij luisteren als ik praat,

Die mijn tranen drogen als ik huil,

Die samen met mij lachen,

Die samen met mij denken aan andere mensen.

 

Bram

Ik geloof dat ik mijn gedachten en gevoelens met iemand kan delen,

Iemand die mij troost biedt en hoop geeft in slechte tijden.

Ik geloof dat ik nooit alleen ben, ook al zie ik niemand om mij heen

 

Ik geloof dat God ons kracht geeft, ons stimuleert

Iedereen heeft zijn goede en slechte momenten

Maar God is er altijd en voor iedereen.

 

Ik geloof dat het leven niet ophoudt bij de dood

De dood is slechts de weg naar een nieuw begin

Ik geloof dat er meer is dan hemel en aarde

 

Ik geloof dat de kerk een verbinding biedt met God

Een plek waar iedereen om vergeving kan vragen

En kan bidden voor zieken, overledenen en voor een goede afloop

Amen.

 

Olivier

Ik geloof in liefde
ik geloof dat de aarde in 7 dagen is geschapen..
ik geloof in geluk.
ik geloof in vriendschap.
ik geloof dat er altijd iemand bij je is, die je helpt, die je geluk brengt of die je liefde geeft.
ik geloof in nieuw leven na de dood.
ik geloof dat iedereen gelijk is en je iedereen zou moeten respecteren hoe ze zijn.

 

update: 120610

Top