Voor verdere informatie over onze gemeenschap kunt U contact opnemen

met het parochiesecretariaat: telefoon: 06-40452508

Postadres: H. Nicolaasgemeenschap, Irenelaan 4, 9752 LS  Haren

via het contactformulier

 

Voor pastoraal contact kunt U zich wenden tot onze pastor:

Peter Vos (pastoraal werker)

Irenelaan 4, 9752 LS  Haren

Telefoon: 050 - 5370230  (telefonisch spreekuur op werkdagen van 18.45-19.30 uur)

E-mail: vos.p@planet.nl

 

 

Top